Nauczyciel OZE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wraz z Green Energy Sp. z o.o. w ramach Projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych”.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. w Warszawie

w Hotelu Radisson BLU Centrum przy ul. Grzybowskiej 24

 

Celem spotkania jest:

·         Przedstawienie wniosków i rekomendacji płynących z dotychczas przeprowadzonych warsztatów zawodowych celem opracowania ostatecznego programu praktyk;

·         Inicjacja dyskusji na temat modelowego programu praktyk, który zostanie ostatecznie przygotowany i wdrożony w szkołach zawodowych;

·         Przedstawienie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów zawodowych szkół rolniczych - dostosowanie do wymogów rynkowych;

·         Wypracowanie wspólnego stanowiska związanego z potrzebą zmian w kształceniu zawodowym uczniów a potrzebami przedsiębiorców związanych z technologiami OZE (wnioski płynące z odbytych dotychczas praktyk zawodowych dla Nauczycieli);

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapewniamy wyżywienie oraz materiały niezbędne podczas spotkania.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na konferencję na adres mailowy: oze@upemi.pl

Formularz zgłoszeniowy dostepny jest ponizej:

Formularz_zgłoszeniowy_konferencja_listopad_2014

 http://nauczyciel-oze.pl/content/files/Zgoszenie_na_konferencj_OZE_listopad_20141.doc

Galeria zdjęć
Szanowni Państwo,

Mamy  ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie realizowanym przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w partnerstwie z Green Energy Sp. z o.o., który ma na celu realizację praktyk zawodowych dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, w przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio z odnawialnymi źródłami energii (biogazownie, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz pośrednio (informatyczne, księgowe, produkcyjne, rolnicze, ogrodnicze, leśne, chemiczne, inzynieryjne, budowlane, geodezyjne, z zakresu agrobiznesu, ochrony środowiska i melioracji, firmy zarządzajace odpadami, zwiazane z zarządzaniem gospodarką wodną) świadczących usługi na ich rzecz na terenie całego kraju.           

Państwa udział w tym przedsięwzięciu to potencjał i możliwości, dzięki którym możemy zorganizować bezpłatne i profesjonalne praktyki.

 

Realizacja projektu objęta jest patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zielona energia chroni środowisko i czyni swymi adwokatami tych, którzy zastanawiają się nad tym jakie warunki życia zostawią przyszłym pokoleniom.

Dzięki naszemu programowi 10 dniowych praktyk realizowanych w przedsiębiorstwach pośrednio i bezpośrednio związanych z odnawialnymi źródłami energii,  mogą Państwo podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, udoskonalić warsztat pracy zawodowej. Dodatkowo będzie można poznać nowe trendy  w obiektach specjalizujących się w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

Praktyki pozwolą podnieść Państwa kwalifikacje a ponadto umożliwią dogłębne zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw świadczących usługi dla szeroko rozumianej zielonej gospodarki.