Nauczyciel OZE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 1 września 2012 r. (w tym również z uwzględnieniem klasyfikacji i podstawy programowej obowiązującej od 31 sierpnia 2012 r.) wsparciem w projekcie zostaną objęci Nauczyciele przedmiotów zawodowych/instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uczą przedmiotów zawodowych w następujących zawodach:

a.)  zawody umożliwiające pracę w przedsiebiorstwach świadczących usługi dla szeroko rozumianej zielonej energii (Informatyk, Ekonomista, Księgowy, Geodeta, Technik melioracji, Technik Leśnik itp.)

b.) oraz w innych, niesklasyfikowanych powyżej zawodach: 

1)      Technik inżynierii środowiska i melioracji

2)      Technik mechanizacji rolnictwa

3)      Technik technologii chemicznej

4)      Technik ogrodnik

5)      Technik rolnik

6)      Technik informatyk

7)      Technik ochrony środowiska

8)      Technik agrobiznesu

9)      Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

10)   Technik analityk

11)   Technik elektryk

12)   Technik mechanik

13)   Technik elektronik

14)   Technik mechatronik

15)   Technik energetyk

16)   Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

17)   Elektromechanik

18)   Monter elektronik

19)   Monter mechatronik

 

 

Jeśli świadomie realizujesz załozenia zrównoważonego rozwoju i działasz proekologicznie, naucz młode pokolenie myślenia globalnego i ekologicznego.

Pragniesz podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe?

Dokształcić się pod okiem perfekcyjnie przygotowanej kadry?

Odbyć praktyki w prestiżowych i wiodących przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio i pośrednio z branżą zielonej energii w Polsce?

Uczestniczyć w opracowaniu programu doskonalenia zawodowego?

I mieć to wszystko zupełnie za darmo?

A do tego jesteś nauczycielem lub instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w Projekcie, nie zwlekaj, dołącz do elity!