Nauczyciel OZE

Biuro projektu:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Al. Ujazdowskie 18/16

00-478 Warszawa

e-mail: oze@upemi.pl

tel. 22 55 09 109, 600 317 095